27 listopada 2019 r. Dolnośląski Kurator Oświaty wręczył na gali we Wrocławiu dyplomy potwierdzające uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2018/2019. 

Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.  

Laureatką z naszej szkoły została Laura Stefanowska.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

godło

logo bip