Jak co roku w naszej szkole odbyło się spotkanie wigilijne z JE Ks. Biskupem. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Kuratorium, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz młodzież. Uczniowie naszej szkoły przygotowali wspaniały koncert kolęd w siedmiu językach, które są nauczane w naszej szkole.

Serdecznie gratulujemy Filipowi Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium jest przydzielane najlepszemu uczniowi w szkole.

 

O. Dariusz z Krakowa, franciszkanin, nasz absolwent a dziś misjonarz, prowadził katechezy w klasach najstarszych naszej Szkoły Podstawowej, Liceum i oczywiście w klasach III Gimnazjum.

6 grudnia po raz kolejny odwiedził nas św.Mikołaj biskup ze swoimi aniołkami, by poczęstować słodkościami. W roli aniołków te prawdziwe - ze szkoły podstawowej. Tradycja ta pielęgnowana jest w naszej wspólnocie od lat. Chcemy w ten sposób przekazywać wiedzę o św. Mikołaju. Takim prawdziwym - z mitrą, pastorałem, wspaniałą biografią i miłosierdziem okazywanym wszystkim.

W dniach 7 i 8 grudnia 2018 roku uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas brali udział w 15 zbiórce żywności pod hasłem „Tak, POMAGAM!”. Podczas bożonarodzeniowej zbiórki wolontariusze zbierali artykuły spożywcze, z których później zostaną przygotowane  świąteczne posiłki dla najuboższych rodzin.

 

 Wystawa „Zapomniane dziedzictwo dawnych ziem polskich na Wschodzie”, przywieziona z Krakowa przez Fundację „Brat Słońce”.

godło

logo bip