Jubileusz 60 lecia szkoły

Blisko 200 absolwentów szkoły średniej prowadzonej przez franciszkanów w Legnicy wzięło udział w obchodach 60-lecia placówki. Uroczystości jubileuszowe trwały od 7 do 9 czerwca 2018 r. „Ze szkoły tej wyszło wielu wspaniałych ludzi, choćby bł. o. Michał Tomaszek. To tu odkrywał sprawy Boga Ojca. To tu były początki jego drogi życiowej. Może nieprzypadkowo dzisiaj przy ołtarzu mamy tylu misjonarzy z tej szkoły się wywodzących. I to może być też takim znakiem dla was” – mówił wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów o. Mariusz Kozioł, który przewodniczył sobotniej mszy dziękczynnej.  Zastępca prowincjała w homilii nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii, opowiadającej o 12-letnim Jezusie, który po Święcie Paschy pozostał w świątyni między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania, o tym jak Maryja z Józefem Go szukali i jak Matka Boża „chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”. Zakonnik postulował, aby uczestnicy Eucharystii odpowiedzieli sobie na pytania, czy oni też dobrze czują się w sprawach Bożych, w domu Ojca; czy odkrywają, jakie mają zadania do wypełnienia w swoim życiu, jakie Bóg ma plany wobec nich; czy szukają Jezusa, gdy stracą Go z oczu; czy mają pamięć o rzeczach, które Pan Bóg im czyni? „Dzisiaj życzę wam wszystkim, aby nasza pamięć wydobywała z nas radosne chwile z życia szkoły, z tego, co było i jest waszym udziałem. To jest dar Boży, za który możemy i powinniśmy dziękować. Zachowajmy w sobie radość dobrej pamięci. Dziś w sercu podziękujmy, że możemy w Niego wierzyć, że jesteśmy w domu Ojca, że jest Jego miłość dla nas” – winszował wikariusz prowincji. „Niech dobro uczynione przez Boga będzie pomnażane przez każdego z nas. Bądźmy na swoim miejscu i wypełnijmy to zadanie, które dał nam w życiu” – dodał o. Kozioł. Po mszy św. absolwenci obejrzeli uwielbieniowy program artystyczny wykonany przez młodzież Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i dzieci utworzonej rok temu Szkoły Podstawowej. „Radość spotkania była bardzo wielka. Rozmowom, wspomnieniom nie było końca. Zwłaszcza przeglądając zdjęcia w kronikach” – zaznaczają nauczyciele. Jubileuszowe obchody rozpoczęły się już w czwartek 7 czerwca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionego ucznia Niższego Seminarium Duchownego – o. Michała Tomaszka i błogosławionego nauczyciela NSD – o. Zbigniewa Strzałkowskiego. 15 przedstawicieli różnych szkół oraz 12 pocztów sztandarowych przybyło na mszę św., której przewodniczył ks. dr Jarosław Kowalczyk, dyr. Wydziału Katechetycznego. W okolicznościowym kazaniu, które wygłosił, wspominał dyrektorów, nauczycieli pełniących misję edukacyjną w szkole. Ukazał rodzinę jako źródło podstaw wychowania do wartości. W piątek 8 czerwca z kolei dzieci, młodzież, nauczyciele i wychowawcy przepraszali Boga za grzechy, zwłaszcza zaniedbanie dobra w ciągu tych lat oraz modlili się za zmarłych pracowników, nauczycieli, absolwentów i franciszkanów.  W tych dniach wśród gości szkoły byli m.in. prezydenci miasta, przedstawiciele kuratorium, dyrektorzy legnickich szkół i parlamentarzyści. Szkoła średnia prowadzona przez franciszkanów w Legnicy to najpierw Niższe Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Niepokalanej, a obecnie Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu.

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas pomagali w przeprowadzeniu ósmego festynu Caritas organizowanego z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 4 czerwca 2018. Prawie trzy tysiące dzieci wzięło udział w festynie. Świętowanie rozpoczęło się mszą św. pod przewodnictwem ks. Biskupa. Po zakończonej mszy zgromadzeni przeszli w kolorowym orszaku do parku, gdzie mogli wziąć udział we wspólnej zabawie i czerpać radość z przygotowanych atrakcji. Wszyscy świetnie się bawili.

 

Dzień Rodziny

25 maja świętowaliśmy w szkole Dzień Rodziny. Uczniowie najmłodszych klas przygotowali dla rodziców przedstawienie, gdzie zaprezentowali swoje talenty muzyczno-recytatorskie.

Później wspólnie z rodzicami wykonali prace plastyczne m.in. serduszko dla mamy, breloczek dla taty oraz kolorowe ptaszki. 

Pierwszoklasiści na XXIV Mini Rajdzie Przebiśnieg w Grzybianach

20 kwietnia 2018r. uczniowie klasy 1 a wzięli  po raz pierwszy udział w XXIV Mini Rajdzie Przebiśnieg w Grzybianach zorganizowanym przez PTTK w Legnicy dla uczniów szkół podstawowych klas I –III. Jego celami były: czynny wypoczynek dzieci, poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych Legnicy, udział w zabawach i konkursach sprawnościowych.  Rozpoczęcie rajdu miało miejsce na  placu zabaw przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy. Po spotkaniu z przewodnikami wyruszyliśmy  na trasę rajdową, podczas której  kształtowaliśmy stosowanie zasad bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzeganie zasad zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego, opisywanie form terenu, składników przyrody i charakterystycznych miejsc. Uroczyste zakończenie rajdu połączone było z zabawami i konkursami oraz ogniskiem turystycznym na placu zabaw w Grzybianach.

Lekcja zamkowa w Zamku Książ

Dnia 18 maja 2018r. uczniowie klasy 1 a uczestniczyli w lekcji zamkowej w Zamku Książ w Wałbrzychu, podczas której poznali dzieje zamku, anegdoty książańskie oraz obejrzeli archiwalne zdjęcia Księżniczki Daisy i jej rodziny. Wprowadzono dzieci w średniowieczne dzieje, gdy panowały wielkie dynastie europejskie, arystokatycznye czasy i styl życia dawnych mieszkańców zamku. Pod opieką przewodnika dzieci poznały losy rodu von Hochberg oraz o jego wpływ na Śląsk i okolice. Zwieńczeniem wycieczki był spacer i zwiedzanie przepięknego ogrodu zamkowego, pełnego kwitnących rododendronów.​​ 

godło

logo bip