KALENDARIUM 2019/2020

 

 Grudzień 2019

 

 1 XII –  I. Niedziela Adwentu. Nowy rok liturgiczny: „Eucharystia źródłem życia”.

„Przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych!” Maran atha! „Przyjdź Jezu Panie!”

2 XII – Bł. Rafała Chylińskiego, franciszkanina (1694 – 1741). Z miłością Boga łączył heroiczne oddanie się w służbie ubogim, chorym i cierpiącym. Relikwie jego są w Łodzi-Łagiewnikach.

4 XII – Św. Barbary, III w. Pochodziła z Nikomedii. Wg tradycji jej ojciec, poganin, uwięził ją jako chrześcijankę w wieży i wydał na śmierć w czasie prześladowania.  Jest patronką górników, ludwisarzy i wszystkich narażonych na  gwałtowną śmierć.

5 XII, czw., g. 16.30 – Mali Rycerze złożą przyrzeczenia i przedstawią program dla Rodziców na zielonym holu. 

 

6 XII  – I. piątek.  6 XII  –  Dzień Caritas, św. Mikołaja, biskupa (zbiórka na ubogie dzieci - SKC). Bp Mikołaj wędruje po klasach…  Św. Mikołaj, bp Myry (obecnie Turcja) żył w III/IV w.  Odznaczał się wielką, heroiczną, bezinteresowną miłością do ubogich i prześladowanych. 

 

 5 XII – Rocznica BEATYFIKACJI OJCÓW ZBIGNIEWA i MICHAŁA (2015 r.),  

              męczenników w  Peru.  Zob. na naszej www.klo.franciszkanie /męczennicy.

 5 XII, czw.  –  (8 XII) - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny; przyjęcie  Cudownego  Medalika oraz  przynależność do Stowarzyszenia  Rycerstwa Niepokalanej,   założonego przez św. O. Maksymiliana, franciszkanina. Adwentowy Dzień Skupienia. Strój galowy. Poczet sztandarowy. Przyrzeczenie szkolne.   Msza św. o g. 10.50. Po Mszy św. wracamy na lekcje.  16.30 – mali rycerze przedstawią program rodzicom na zielonym holu. 

– Światowy Dzień Praw Dziecka Poczętego. 

              Dziękczynienie za beatyfikację Ojców Męczenników Zbigniewa i Michała. 

              Modlitwa za ich wstawiennictwem. Modlitwa o kanonizację.

 

 

7 XII – Św. Ambrożego, bp., Doktora Kościoła (340 – 397), wybitny uczony, gorliwy pasterz, miłujący wszystkich, niezłomny obrońca Kościoła, Ewangelii, prawd wiary.

9 XII – św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin (1474 – 1548), Indianin. Jemu ukazała się Matka Boża na wzgórzu Tepeyac (Meksyk). Człowiek nieskazitelnej wiary i gorliwości. Do końca życia usługiwał przy nowozbudowanej świątyni ku czci Matki Bożej.   12 XII – Matki Bożej z Guadalupe.

10 XII – Matki Bożej Loretańskiej.    

13 XII – Św. Łucji, dziewicy i męczennicy (III w., Syrakuzy).

 

13 XII – wt., Rocznica wprowadzenia stanu wojennego (1981 r.). Modlitwa za śmiertelne i inne 

               ofiary reżimu oraz za  sprawców nieszczęść dla rodzin, dla Polski. Modlitwa za Ojczyznę.

14 XII – Św. Jana od Krzyża, prezbitera i Doktora Kościoła (1542 – 1591), Hiszpan, z powodu przeprowadzania odnowy życia karmelitańskiego wiele wycierpiał. Mistrz życia duchowego.

16 – 17 – 18 XII – Warsztaty w Złotoryi (matem. i inne)

 

18 XII – śr., 16.00 – „Opłatkowe” spotkanie przedstawicieli Kuratorium,  wszystkich naszych                       

               Profesorów, przedstawicieli Rodziców i młodzieży z Ks. Biskupem Markiem. 

19 XII – czw., g. 17 – Msza św.  i wieczerza wigilijna młodzieży z Internatu.

20 XII – pt., Uroczyste, wigilijne spotkanie w klasach a z Rodzicami, g. 17.00.        

22 XII – 1 I - Ferie świąteczne.

24 XII – wt., Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego.  „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam

               znajdziesz  Boga  żywego”. „Dzielmy się  miłością i wiarą jak chlebem”.

25 XII  – Boże Narodzenie. „Tak Bóg umiłował nas…”.    „Bóg stał się jednym z nas, by nas

                przemienić w siebie…”.

26 XII –  Św. Szczepana, diakona, pierwszego męczennika (Dz 6,8 – 7,2).  2. dzień Świąt.

27 XII –  Św. Jana Apostoła i Ew. Imieniny O. Jana Gwardiana i Proboszcza.

28 XII –  Św. Młodzianków, męczenników z Betlejem.

                Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu.

29 XII – Niedz., Św. Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa.

31 XII – Św. Sylwestra I, papieża - 314 – 335  r. Nabożeństwo na zak. roku (g.18.30): przeproszenie (Suplikacje), dziękczynne (Te Deum).

               Godne zakończenie roku kalendarzowego.   – Panem czasów, historii jest tylko Bóg.

 

ROK PAŃSKI   2020 

 

Styczeń

 

1 I –  (śr.) W Imię Boże zaczynamy nowy rok.  W kościele św. Jana o o północy Msza św.  

         Uroczystość Bogurodzicy Dziewicy Maryi. Obowiązek uczestnictwa  we Mszy św. Światowy

         Dzień Pokoju. Msze św. w kościele św. Jana w niedziele i święta:

         7.00, 8.30, 10 /młodzież/, 11.30 /dzieci/, 13.00, 16.00, 18.30.

2 I – Najświętszego Imienia Jezus. Mt 6, 9; 12, 21; 18, 20; Mk 13, 13; Łk 21, 17; J 1, 12, 14, 14;        

          2 Kor 5, 20; Flp 2, 10.

2 – 3 I czw.-pt. – Dni wolne dla uczniów. 

6 I – Uroczystość Objawienia Pańskiego. Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. Dzień Misyjny.     

         Mt 2, 1 – 6.   Orszak „Trzech Króli”.

7 I – Święta Narodzenia Pańskiego w Kościele gr.-katolickim.

        misyjnych.

7 I - Kolęda w Internacie.

8 I – Dzień urodzin św. Maksymiliana Rajmunda M. Kolbego  (ur. 1894 r. w Zduńskiej Woli – 

        męczeństwo 14 VIII 1941 r. w niemieckim Auschwitz).    

12 I     – Niedziela Chrztu Pańskiego.  Łk 3, 21 – 22; J 1, 15 – 35; Mk 1, 9 – 11; Mt 3.

 15 – 22 I – Dzień Judaizmu.  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dzień dialogu z islamem.

….I – sob., g. 19 – Studniówka.   

21 I - Dzień Babci; św. Agnieszki.  22 I – Dzień Dziadka.

31 I – pt., 15.30 – Rada Pedagogiczna, pt., g. 17 – konsultacje. 

 

Luty 2020  

 

2 II – niedz., Ofiarowanie Pańskie. Łk 2, 22 – 40.  Matki Bożej Gromnicznej. Poświęcenie świec.        

          Dzień Życia Konsekrowanego (zakonnego).

3 II – Św. Błażeja, biskupa w Armenii w IV w., męczennika.

3 – 4 – 5 II – Warsztaty w Gdańsku (Pani K.Drożyńska).

5 II – Św. Agaty, dziewicy, męczennicy. Poniosła męczeństwo w Katanii na Sycylii za czasów 

          prześladowcy chrześcijan cesarza Decjusza.

6 II – Świętych Męczenników: Piotra Chrzciciela. Hiszpan, XVI w.,  misjonarz w Japonii, gdzie

          nawrócił  b. wielu Japończyków, założył wiele szpitali. 5 II 1597 r. poniósł śmierć męczeńską przez ukrzyżowanie wraz z 5 kapłanami i braćmi zakonnymi, m.in. Paweł Mika, franciszkanami,18 świeckimi członkami III Zakonu, klerykami i innymi Japończykami.  

8 II – Św. Józefiny Bakhity, dziewicy. Sudanka, 1868 – 1947 r. Porwana jako dziecko, wiele razy

sprzedawana jako niewolnica, okrutnie traktowana. Wreszcie wyzwolona we Włoszech wstąpiła do zakonu. Teraz innym niosła pomoc. 

9 II – Św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa, doktora Kościoła.

 

10 – 21 II – Ferie zimowe.

11 II – Światowy Dzień Chorego (SKC). Matki Bożej z Lourdes.

12 II – Rocznica pierwszej zsyłki Polaków na Sybir (1940 r.).

14 II – Świętych Apostołów Słowian, Patronów Europy: Cyryla i Metodego.

            Starannie wykształceni bracia z Konstantynopola, benedyktyni, głosili Ewangelię na Morawach i kształtowali liturgię w języku słowiańskim. Utworzyli alfabet zw. cyrylicą. Wycierpieli wiele od zazdrosnych przeciwników (Niemiec), cieszyli się poparciem papieży. Metody został biskupem Panonii (Węgry). Zmarł w Welehradzie na Morawach 885 r. a Cyryl 869 r. w Rzymie 14 II.

22 II – Katedry św. Piotra Apostoła, Głowy Kościoła. Już w IV w. obchodzono w Rzymie to święto,         a rozszerzone na cały Kościół przypomina, że Piotr był biskupem tego miasta. Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła.

23 II – Św. Polikarpa, biskupa i męczennika. Był uczniem św. Jana Ap. i biskupem Smyrny. Gościł św. Ignacego Antiocheńskiego. Podróżował do Rzymu, by tam z papieżem Anicetem rozważać sprawę daty świąt wielkanocnych. Poniósł męczeństwo w 155 r., spalony na stadionie miejskim w Smyrnie. 

23 II – Bł. Stefana W. Frelichowskiego (1913 – 1945 w Dachau, przez 5 lat wojny w więzieniach 

            niemieckich;  beatyfikowany w 1999 r. w Toruniu), Patrona Harcerzy Polskich.

26 II – Popielec – rozpoczęcie okresu pokuty, przygotowania paschalnego. „Zachowywać nakazane

            posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie  Wielkiego Postu powstrzymywać

           się od udziału  w  zabawach” (IV przyk. kościelne). Msza św.

           W piątki - Droga Krzyżowa, w niedz. – Gorzkie Żale.   - Tydzień Modlitw o trzeźwość narodu.

          – Jałmużna postna na dzieło pomocy misjonarzom Ad gentes. Dzień modlitw w int. misji.

 

 

Marzec 2020

 

1 III – wtorek, Wspomnienie Żołnierzy Niezłomnych („Wyklętych”). Modlimy się w intencji ofiar i ich katów.

4 III – Św. Kazimierza, królewicza (1458 – 1484). Syn króla Kazimierza Jagiellończyka. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem wobec ubogich. Gorliwy czciciel Eucharystii i Najśw. Maryi Panny. I. piątek m-ca – Odnowa duchowa; S. Pokuty. DK.

8 III – Rocznica pożaru klasztoru i wieży kościoła /1966 r./.

9 – 11 III - Rekolekcje dzieci szkół podstawowych. 

14 III – Rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka /2013 r./.

 

19 III – czw., św. Józefa, Opiekuna Zbawiciela. 

20 III – pt., Diecezjalna PIELGRZYMKA maturzystów do  CZĘSTOCHOWY.

23 – 25 III – Rekolekcje młodzieży szkół średnich.

24 III – Narodowy Dzień Życia.

25 III –  Zwiastowanie Pańskie. Gdy w południe biją dzwony na „Anioł Pański”, odmawiamy tę 

              modlitwę. Dzień Świętości Życia. 

27 III – pt., g. 15.30 – Zespół Wych., konsultacje z rodzicami.

29 III – Przejście na czas letni.

 

 

Kwiecień  2020

 

5 IV –  Niedziela Palmowa.  Dzień Młodzieży.  

9 – 14 IV – Ferie świąteczne.

9 IV – Wielki Czwartek. Święty Wieczór Ostatniej Wieczerzy, ustanowienie Eucharystii,

              Kapłaństwa i przykazania miłości.  G. 18.30 – Koncelebrowana Msza św. Wieczerzy  

              Pańskiej.

 10 IV – Wielki Piątek. „Tak Bóg umiłował nas…” (J 3, 16). Dzień pokuty, adoracji, ścisłego

              postu, ciszy, skupienia.  Rocznica smoleńskiej tragedii (2010 r.)

             18.30 – Liturgia. Adoracja Jezusa przez cały wieczór, całą noc i całą W. Sobotę.

11/12 IV  –   Liturgia Paschalna, Wielkanoc, g. 20.30 - Liturgia chrzcielna, odnowienie

              przyrzeczeń, liturgia światła (przynosimy  świece).  Procesja rezurekcyjna w nocy.

 

  12 IV – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

13 IV – Poniedziałek Wielkanocny.

 

19 IV – Niedz. Miłosierdzia Bożego.   Międzynarodowy Dzień Caritas.

 

9 IV – Rocznica bitwy pod Legnicą. Śmierć męczeńska Henryka Pobożnego.

   …    Otwarte drzwi naszego Liceum.

10 IV –  rocznica tragedii smoleńskiej. Módlmy się za ofiary katastrofy,  jej sprawców  i za Ojczyznę (2010 r.). 

 

15 IV Urodziny Papieża emeryta Benedykta XVI (1927 r.).  Na Stolicy Piotrowej od 19 IV 2005 r.  do 2013 r. 

21 IV – wt., RP dot. kl. maturalnych, g. 15.30. Zespół Wych. 

23 IV – Św. Wojciecha, biskupa, męczennika (956 - 997 r., Gniezno), Patrona Polski. Pochodził z możnego rodu Sławników. W 983 r. został biskupem Pragi. Był misjonarzem na Węgrzech i w Polsce. Zginął z rąk Prusaków 23 IV 997 r.     -  Św. Jerzego, męczennika. Oddał życie za wiarę w 304 r. za czasów prześladowań przez cesarza Dioklecjana. W Liddzie (Palestyna) już w IV w. zbudowano kościół pod jego wezwaniem.

23 IV – czw., 17.00 – Msza św. na zakończenie Liceum z udziałem młodzieży klas III, ich rodziców, profesorów. Uroczyste spotkanie przy wspólnym stole, rozdanie świadectw ukończenia Liceum. 

24 IV – piątek, Spotkania rodziców z wychowawcami, g. 17.00.

25 IV– sob. – Ekologiczna pielgrzymka na Górzec / Męcinka.

25 IV – Św. Marka Ew., Patrona Legnickiego Biskupa Pomocniczego. Św. Marek, ewangelista, krewny św. Barnaby. Towarzyszył w podróżach misyjnych św. Pawłowi Ap. Z nim też udał się do Rzymu. Potem został uczniem św. Piotra Ap. i podał jego naukę w Ewangelii. Założył Kościół w Aleksandrii. Imieniny Księdza dr. Dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej.

         

27 IV – Rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II  i św. Jana XXIII (2014 r.).

29 IV – Św. Katarzyny Sieneńskiej (1347 – 1380), Dziewicy i Doktor Kościoła, Patronki Europy.  Pełna gorącej miłości Boga i bliźniego, przyczyniła się do utrwalenia pokoju między miastami, stawała mocno w obronie praw i wolności papieża. Jej dzieła zawierają głęboką doktrynę i są pełne ducha Bożego.

 

30 IV –  czw., Program uroczysty (Królowej Polski i Konstytucji 3 V), Msza św.

 

Maj 2020

 

 „Wielbić mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.”  

Pieśnią wesela witamy, o Maryjo, miesiąc Twój,

my Ci z serca hołd składamy, Ty nam okaż łaski zdrój.”

Majowe nabożeństwa Maryjne.

 

1 V – Św. Józefa, Rzemieślnika, Patrona Ludzi Pracy oraz modlitwa za bezrobotnych.

          Rocznica beatyfikacji Jana Pawła II /2011 r./.

2 V – Dzień Flagi i Godła Polski. Pon. – dla uczniów wolny od zajęć szkole.

3 V  – Matki Bożej Królowej Polski, Patronki  naszej Ojczyzny (1656 r.). 1 IV 1656 r. król Jan       

          Kazimierz oddał kraj pod opiekę Królowej Polski, której święto ustanowił św. Pius X.

 – Konstytucji 3 Maja (1791).

4 V – św. Moniki, matki św. Augustyna, biskupa, doktora Kościoła.

4 V – św. Floriana, męczennika (+304 r.).

4 – 23 V – Egzaminy maturalne.

4 – 5 – 6 V, pon.-wt.-śr. – dni wolne dla licealistów.

6 V – świętych Filipa i Jakuba, Apostołów.

 …..– Spotkanie kandydatów  i  ich Rodziców. 

 8  V  -  Św. Stanisława, biskupa, męczennika (+1079 r., Kraków - Wawel), Patrona Polski.

13 V – 100. Rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie (1917 r.). Rocznica zamachu na życie św. Jana

            Pawła II  (1981 r.).

….   – pt., g. 17 – spotkanie kandydatów do szkoły ich Rodziców.

16 V – Św. Andrzeja Boboli (XVI/XVII w.), kapłana, męczennika, Patrona Polski.

 

18 V – 100 roznica urodzin św. Jana Pawła II (1920 r., Wadowice).

18 V - Zdobycie Monte Cassino przez Polaków (1944 r.).

24 V – NIEDZ., WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA PANA.

26 V – Dzień Matki.

31 V – Zesłanie Ducha Śwętego.

 

 

Czerwiec 2020

 

1 VI – Najśw. Maryi Matki Kościoła.  – Dzień Dziecka.

11 VI – Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej /”Boże Ciało”/. Udział w procesji ulicami miasta.

4 VI – czw., Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

 

7 VI – Bł. O. Zbigniewa Strzałkowskiego i Bł. O. Michała Tomaszka; 8 VI, pon., Msza św.

 

12 VI – Dla uczniów dzień wolny.

13 VI – Św. Antoniego Padewskiego.

19 VI –  /piątek/ Zespół Wychowawczy, pt., g. 15.30, g. 17 – spotkania i konsultacje.

19 VI – Dzień Ojca.  – Najśw. Serca Pana Jezusa.

23 VI – Rada Pedagogiczna.

24 VI – Św. Jana Chrzciciela. Odpust w tutejszej parafii.

 

25 VI – g. 17 – Msza św. dla wszystkich uczniów, Rodziców, Wychowawców, Nauczycieli.

26 VI – Zak. roku szk.

29 VI – Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Imieniny naszych  Ojców katechetów: Piotra Marszałkiewicza i Piotra Chmielowskiego. 

 

30 V – Św. Joanny d’Arc, dziewicy.

 

godło

logo bip