Pierwszoklasiści na XXIV Mini Rajdzie Przebiśnieg w Grzybianach

20 kwietnia 2018r. uczniowie klasy 1 a wzięli  po raz pierwszy udział w XXIV Mini Rajdzie Przebiśnieg w Grzybianach zorganizowanym przez PTTK w Legnicy dla uczniów szkół podstawowych klas I –III. Jego celami były: czynny wypoczynek dzieci, poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych Legnicy, udział w zabawach i konkursach sprawnościowych.  Rozpoczęcie rajdu miało miejsce na  placu zabaw przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy. Po spotkaniu z przewodnikami wyruszyliśmy  na trasę rajdową, podczas której  kształtowaliśmy stosowanie zasad bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzeganie zasad zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego, opisywanie form terenu, składników przyrody i charakterystycznych miejsc. Uroczyste zakończenie rajdu połączone było z zabawami i konkursami oraz ogniskiem turystycznym na placu zabaw w Grzybianach.

godło

logo bip